väggar

STICKA ETT ANSIKTEFrån min bok Lust att Sticka (Natur & Kultur 2000). 

Går att använda till en kudde, till kläder, en lampskärm, för att pryda ett stickad
laptopfodral eller varför inte till ett självporträtt. Här kommer den på svenska för 
den som känner sig hågad att testa.
(Om det blir nåt så vore det kul om ni skickade en bild...)
(Jo - om det trasslar så kan jag inte lova hjälp via mails. Sorry, men det är lika bra 
att säga på en gång. Hoppas ni kanske har någon i närheten så att ni kan knäcka 
det tillsammans?)


Sticka ett ansikte
en mun:
v 1: Mitt på stycket av ansiktsfärgade m stickas 14 röda (eller annan läppfärg) r m. vänd.
v 2: Lyft 1 m, 13 a m, vänd.
v 3: Lyft 1 m, 13 r m, vänd.
v 4: Lyft 1 m, 13 a m, vänd.
v 5: Sno garnerna om varandra, lyft 1 m, 14 r m, vänd.
v 6: Lyft 1 m, 15 am, vänd.
v 7: Lyft 1 m, 15 r m, vänd.
v 8: Lyft 1 m, 15 a m, vänd.
v 9: Lyft 1 m, 16 r m, vänd.
v 10: Lyft 1 m, 17 a m, vänd.
v 11: Lyft 1 m, 15 m, lyft en m, plocka upp en m vriden ur mellanbåge till ansiktsfärgade m 
och sticka ihop med den lyfta m (för att undvika hål i kanten), vänd.
v 12: Lyft 1 m, 16 a m, 1 a m ihop med m vriden ur ansiktsfärgad mellanbåge, vänd.
v 13: Sno garnerna om varandra, lyft 1 m, därefter 2 m ihop 8 ggr, 1 r m, vänd.
v 14: Lyft 1 m, 9 a m, vänd.
v 15: Lyft 1 m, hämta upp en ny r m mellan varje m 8 ggr, 1 r m, vänd.
v 16: Lyft 1 m, 17 a m, vänd.
v 17: Lyft 1 m, 16 r m, vänd.
v 18: Lyft 1 m, 15 a m, vänd.
v 19: Lyft 1 m, 14 r m, vänd.
v 20: Lyft 1 m, 13 a m, vänd.
v 21: Lyft 1 m, 12 r m, vänd.
v 22: Lyft 1 m, 11 a m, vänd.
v 23: Lyft 1 m, 4 r m, vänd.
v 24: Lyft 1 m, 3 a m, vänd.
v 25: Lyft 1 m, 9 r m, vänd.
v 26: Lyft 1 m, 3 a m, vänd.
v 27: Lyft 1 m, 5 r m, vänd.
v 28: Lyft 1 m, 13 a m, vänd.
v 29: Lyft 1 m, 15 r m, vänd.
v 30: Lyft 1 m, 17 a m, vänd.
v 31: Stickas i ansiktsfärgat garn. Alla m stickas, men varannan m stickas ihop med en 
upplockad m från avigsidan i höjd med v 13.

en näsa:
Sticka vidare på stycket ett par cm. Följ maskraderna rakt upp från munnens amorbåge 
för att hitta de 3 m som skall bli näsans mitt. (Dessa stickas ev i aviga m för ”snorränna”). 
Börja på ett rätt varv.
v 1: Sticka r m fram till de 3 mittm. Vänd.
v 2: Lyft 1 m, 2 a m, vänd.
v 3: Lyft 1 m, 2 r m, vänd. 
v 4: Lyft 1 m, 3 a m, vänd.
v 5: Lyft 1 m, 3 r m, vänd.
v 6: Lyft 1 m, 2 a m, vänd.
v 7: Lyft 1 m, 2 r m, vänd.
v 8: Lyft 1 m, 1 a m, vänd.
v 9: Lyft 1 m, 1 r m, låt garnet följa med i en ca 2 cm lång hank och börja sticka näsans 
mittparti på nästa 3 m, d v s de 3 mittm: 3 r m, vänd.
v 10: Lyft 1 m, 1 a m, 1 a m tillsammans med hanken, vänd.
v 11: Lyft 1 m, 2 r m, vänd.
v 12: Lyft 1 m, 1 a m, 1 a m tillsammans med hanken, vänd.
v 13: Lyft 1 m, 2 r m, vänd.
v 14: Lyft 1 m, 1 a m, 1 a m tillsammans med hanken, vänd.
v 15: Lyft 1 m, 2 r m, låt garnet följa med i en ny hank och börja sticka högra näsvingen 
över nästföljande 3 m: 3 r m, vänd.
v 16: Lyft 1 m, 1 a m, 1 a m tillsammans med hanken, vänd.
v 17: Lyft 1 m, 3 r m, vänd.
v 18: Lyft 1 m, 2 a m, 1 a m tillsammans med hanken, vänd.
v 19: Lyft 1 m, 2 r m, vänd.
v 20: Lyft 1 m, 1 a m, 1 a m tillsammans med hanken, vänd.
v 21: Lyft 1 m, 1 r m, vänd.
v 22: Lyft 1 m, 1 a m tillsammans med hanken, vänd.
v 23: Lyft 1 m, r m varvet ut.
v 24: A m fram till näsvingen, 8 a m, vänd.
v 25: Lyft 1 m, 4 r m, vänd.
v 26: Lyft 1 m, 5 a m, vänd.
v 27: Lyft 1 m, 6 r m, vänd.
v 28: Lyft 1 m, a m varvet ut.
v 29: R m fram till näsvingen, 10 r m, vänd.
v 30: Lyft 1 m, 5 a m, vänd.
v 31: Lyft 1 m, 2 r m, vänd.
v 32: Lyft 1 m, 5 a m, vänd.
v 33: Lyft 1 m, 9 r m, vänd.
v 34: Lyft 1 m, 10 a m, vänd.
v 35: Lyft 1 m, r m varvet ut
v 36: A m hela v.

ett par ögon:
Märk ut ögonens placering genom att knyta fast en liten garnbit något v ner på samma 
maskrad som vardera ögonvrå, med 13 m mellanrum per öga. Börja sticka på ett rätt v.
v 1: Sticka fram till första ögats markerade m, 4 r m, vänd.
v 2: Lyft 1 m, a m varvet ut.
v 3: R m fram till ögat, 2 r m, vänd.
v 4: Lyft 1 m, a m varvet ut.
v 5: R m fram till första markeringen för öga 2, 4 r m, vänd.
v 6: Lyft 1 m, a m till öga 1, 5 a m, vänd.
v 7: Lyft 1 m, r m till öga 2, 2 r m, vänd.
v 8: Lyft 1 m, a m till öga 1, 2 a m, vänd
v 9: Lyft 1 m, r m varvet ut.
v 10: A m till öga 2, 5 a m, vänd.
v 11: Lyft 1 m, r m varvet ut.
v 12: A m till öga 2, 2 a m, vänd.
v 13: Lyft 1 m, r m varvet ut.
v 14: A m till öga 2, 1 a m, därefter 2 m ihop 5 ggr, a m fram till öga 1, 1 a m, 2 m ihop 
5 ggr, a m varvet ut.
v 15: R m till öga 1, 8 r m, vänd.
v 16: Lyft 1 m, hämta upp en ny m mellan varje a m 5 ggr, 1 a m, vänd.
v 17: Lyft 1 m, 11 r m, vänd.
v 18: Lyft 1 m, 12 a m, vänd.
v 19: Lyft 1 m, byt till vitt garn och sticka 11 r m varav varannan m stickas ihop med en 
upplockad m från avigsidan av v 14, vänd.
v 20: Lyft 1 m, 7 a m, vänd.
v 21: Lyft 1 m, 4 r m, vänd.
v 22: Lyft 1 m, 6 a m, vänd.
v 23: Lyft 1 m, 8 r m, vänd.
v 24: Lyft 1 m, 9 a m, vänd.
v 25: Lyft 1 m, 8 r m, vänd.
v 26: Lyft 1 m, 7 a m, vänd.
v 27: Sno garnerna om varandra, lyft 1 m, 9 r m, vänd.
v 28: Lyft 1 m, 10 a m, vänd.
v 29: Byt tillbaka till ansiktsfärgat garn,1 r m, 2 m ihop 5 ggr, 1 r m, vänd.
v 30: Lyft 1 m, 6 a m, vänd.
v 31: Lyft 1 m, hämta upp en ny m mellan varje m 5 ggr, r m fram till öga 2, 
upprepa v 15 till 32 (v 31 fortsätter ut i kant).
v 32: A m hela v.
v 33: R m till öga 1, lyft 1 m, sticka 11 r m varav varannan m stickas ihop med en 
upplockad m från avigsidan av v 29, 1 r m, vänd.
v 34: Lyft 1 m, 12 a m, vänd.
v 35: Lyft 1 m, 11 r m, vänd.
v 36: Lyft 1 m, 9 a m, vänd.
v 37: Lyft 1 m, r m till öga 2, upprepa v 33 till 36 (följt av ett v r m ut i kant).

När ögonen är klara broderas ögon, mustasch, skägg, ögonfransar, piercing, 
glasögon el vad som önskas